vineri, 2 noiembrie 2012

Instructiuni din 19 decembrie 2008 privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive

CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. -
(1) Prezentele instructiuni reglementeaza accesul si conditiile in care se foloseste fondul construit al Ministerului Apararii destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive si stabilesc inlesnirile de care beneficiaza cadrele militare in activitate, veteranii si vaduvele de razboi, cadrele militare in rezerva si in retragere, pensionari militari, fostii pensionari militari de invaliditate, soldatii si gradatii voluntari si familiile acestora, precum si personalul civil din Ministerul Apararii, membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid si urmasii personalului armatei decedat, participant la actiuni militare.
(2) Fondul construit al Ministerului Apararii destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive este constituit din:
a) camine militare de garnizoana si de unitate;
b) centre de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei;
c) cabane militare;
d) sanatorii;
e) amenajari destinate activitatilor recreative si sportive.
Art. 2. - Sensul unor termeni si expresii utilizate in prezentele instructiuni este prevazut in anexa nr. 1.
Art. 3. -
(1) Sefii unitatilor de cazare/agrement raspund de integritatea si folosirea constructiilor si dotarilor, conform destinatiei si regulilor stabilite de structura ce le are in evidenta si folosinta.
(2) Atributiile generale ale sefilor unitatilor de cazare/agrement si ale personalului de serviciu se stabilesc pe baza prezentelor instructiuni, se completeaza cu atributiile specifice unitatii respective si se aproba de comandantii/sefii structurilor militare in a caror subordonare sunt.
Art. 4. -
(1) Spatiile de cazare se clasifica dupa caracteristicile constructive, calitatea dotarilor si serviciile prestate, in categorii de confort, potrivit criteriilor prevazute in anexa nr. 2.
(2) Normele de dotare a unitatilor de cazare cu mobilier, obiecte de inventar gospodaresc si materiale consumabile sunt prevazute in anexa nr. 3.
(3) Clasificarea in categorii de confort se aproba de catre seful Directiei domenii si infrastructuri, la propunerea administratorului sau utilizatorului, inscrisa intr-un proces-verbal, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
Art. 5. -
(1) Caminele militare de garnizoana, centrele de refacere a capacitatii de munca, cabanele militare si sanatoriile aflate in administrarea Ministerului Apararii sunt nominalizate anual in Buletinul Informativ al Armatei, pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator, de catre structurile militare utilizatoare.
(2) Modificarile in ceea ce priveste numarul de locuri si categoria de confort, precum si schimbarea sau acordarea destinatiei unor spatii ce fac obiectul prezentelor instructiuni se aproba de catre Directia domenii si infrastructuri, la propunerea structurii militare utilizatoare inaintata ierarhic.
Art. 6. -
(1) Tarifele de cazare se stabilesc de o comisie compusa dintr-un numar impar de membri al carei presedinte este seful logisticii, iar ca membri, administratorul cazarmii, seful compartimentului financiar-contabil si alte persoane din cadrul structurii militare utilizatoare, pe baza normelor metodologice prevazute in anexa nr. 5, si se aproba astfel:
a) pentru caminele militare de garnizoana, de catre comandantii de garnizoana;
b) pentru garnizoana Bucuresti, de catre comandantul Diviziei 1 Infanterie, comandantul Comandamentului logistic intrunit sau de catre comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, dupa caz, fiecare pentru caminele militare subordonate;
c) pentru caminele de unitate, de catre comandantul/seful unitatii militare;
d) pentru centrele de refacere a capacitatii de munca, sanatoriile si cabanele militare, de catre sefii/comandantii structurilor militare utilizatoare;
e) pentru amenajarile destinate activitatilor recreative si sportive, de catre comandantii/sefii structurilor militare utilizatoare.
(2) Tarifele aprobate se afiseaza la loc vizibil, la receptia/intrarea in unitatea de cazare.
Art. 7. - Drepturile si obligatiile persoanelor care folosesc spatiile de cazare si amenajarile destinate activitatilor recreative si sportive din administrarea Ministerului Apararii sunt prevazute in anexa nr. 6.
Art. 8. -
(1) Categoriile de personal si inlesnirile de care beneficiaza acestea in folosirea spatiilor de cazare, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, sunt prevazute la cap. II-IV.
(2) Copiii cadrelor militare in activitate, in rezerva si in retragere, ai fostilor pensionari militari de invaliditate, ai soldatilor si gradatilor voluntari, precum si cei ai personalului civil din Ministerul Apararii, aflati in intretinerea legala a acestora, beneficiaza de cazare gratuita, daca nu se solicita pat suplimentar.
Art. 9. -
(1) Accesul la amenajarile recreative si sportive aflate in proprietatea ori in administrarea Ministerului Apararii este gratuit pentru categoriile de personal prevazute la art. 1, pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora, mai putin membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid.
(2) Folosirea acestor spatii este gratuita in timpul orelor de educatie fizica militara planificate si aprobate de catre seful structurii militare utilizatoare.
(3) Au acces la amenajarile sportive si recreative cu plata integrala a tarifelor si persoane din afara Ministerului Apararii, ale caror cereri sunt aprobate de utilizatori.

CAPITOLUL II
Cazarea in caminele militare de garnizoana si de unitate

SECTIUNEA 1
Cazarea in caminele militare de garnizoana

Art. 10. -
(1) Caminele militare de garnizoana sunt unitati de cazare in serviciul categoriilor de personal prevazute la art. 1.
(2) In limita capacitatii de cazare/locuri de cazare disponibile si fara a se afecta activitatea de baza, caminele militare de garnizoana se folosesc si de catre alti beneficiari, in conditiile stabilite de prezentele instructiuni.
Art. 11. -
(1) Caminul militar de garnizoana se subordoneaza comandantului garnizoanei.
(2) In Garnizoana Bucuresti, caminul militar din Aleea Haiducului nr. 5-7, sectorul 6, si caminul militar din str. Cobalcescu nr. 26-28, sectorul 1, se subordoneaza comandantului Comandamentului logistic intrunit si se utilizeaza pentru cazarea delegatiilor militare straine, nationale, misiuni si tranzit.
(3) Caminul militar din Garnizoana Brasov, Str. Muresenilor nr. 29 si caminele militare din garnizoanele Alba Iulia, Sibiu si Sulina se subordoneaza comandantului Comandamentului logistic intrunit.
(4) Caminul militar "Crizantema 2" din Sos. Antiaeriana nr. 8, sectorul 5, se subordoneaza comandantului Diviziei 1 Infanterie.
(5) Celelalte camine militare de garnizoana din Bucuresti se subordoneaza comandantului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti.
Art. 12. - Categoria de confort a caminului militar de garnizoana, stabilita conform anexei nr. 2, se afiseaza printr-un insemn distinctiv, al carui model este prevazut in anexa nr. 7, la intrarea principala a imobilului.
Art. 13. -
(1) In caminele militare de garnizoana sunt cazate gratuit:
a) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, precum si personalul civil din Ministerul Apararii, pe timpul cat se afla in interesul serviciului, temporar, in alte garnizoane decat cele in care lucreaza ori isi au domiciliul, pe baza ordinului de serviciu si in ordinea de prezentare la camin;
b) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, in situatia in care isi desfasoara activitatea in cadrul unor unitati militare situate in alte localitati decat cele in care sunt dispuse caminele de garnizoana si nu au primit locuinta de serviciu sau de interventie in acele localitati si nu beneficiaza de compensatie lunara pentru chirie;
c) ofiterii, maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari care urmeaza cursurile institutiilor militare de invatamant si ofiterii cursanti ai Universitatii Nationale de Aparare "Carol I";
d) cadrele militare in activitate si soldatii si gradatii voluntari, care nu au locuinta proprietate personala, nu au primit locuinte de serviciu sau de interventie si care nu beneficiaza, ei sau sotiile/sotii, de compensatia pentru chirie prevazuta de lege in garnizoana in care isi desfasoara activitatea;
e) membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid, pe perioada cat acesta este spitalizat pentru tratament, daca vizitatorii nu au domiciliul stabil in garnizoana in care se afla institutia medicala;
f) membrii structurilor centrale si locale de conducere ale asociatiilor veteranilor de razboi si cadrelor militare in rezerva si in retragere, cand se deplaseaza in interesul organizatiilor respective, pe baza unui document justificativ care sa ateste calitatea respectiva;
g) membrii delegatiilor militare straine pentru care cheltuielile de cazare se suporta de partea romana, pe baza documentelor emise de structurile militare organizatoare sau pentru care exista intelegeri de reciprocitate.
(2) Imposibilitatea de cazare pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) se confirma pe ordinul de serviciu la cererea celor in cauza, de catre seful caminului.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) sunt cazate gratuit atunci cand capacitatea de cazare a caminelor subordonate acestor institutii este depasita.
Art. 14. -
(1) Cazarea categoriilor de personal prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b)-d) se face cu aprobarea comandantilor de garnizoana, a comandantului Comandamentului logistic intrunit sau a persoanelor delegate de acestia, dupa caz, la solicitarea unitatilor militare interesate, pe durata de un an.
(2) Cadrele militare prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) nu pot fi cazate in caminele militare de garnizoana mai mult de 45 de zile de la asigurarea locuintei la care acestea au dreptul potrivit legii sau de la data acordarii compensatiei pentru chirie.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) caminele militare din Garnizoana Bucuresti la care, pentru locurile necuprinse in activitatile de protocol, aprobarea cazarii o da, dupa caz, comandantul Comandamentului logistic intrunit sau comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucuresti.
(4) Cazarea categoriilor de personal prevazute la art. 13 alin. (1) lit. e) se face cu aprobarea ministrului apararii.
(5) Cadrele militare in activitate si soldatii si gradatii voluntari trecuti in rezerva si care au beneficiat de cazare gratuita in caminele militare nu pot fi cazate in acestea mai mult de 45 de zile de la trecerea in rezerva.
Art. 15. -
(1) In caminele militare de garnizoana se cazeaza, pe baza actelor doveditoare prevazute la alin. (2), cu suportarea de catre solicitanti a 10% din valoarea tarifelor de cazare, in limita locurilor disponibile:
a) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, precum si familiile acestora si personalul civil din Ministerul Apararii, aflat in garnizoana in alte situatii decat cele prevazute la art. 13;
b) veteranii si vaduvele de razboi;
c) cadrele militare in rezerva si in retragere, pensionarii militari si fostii pensionari militari de invaliditate, precum si familiile acestora, care se afla ocazional in garnizoana;
d) urmasii personalului armatei decedat, participant la actiuni militare, care se afla ocazional in garnizoana;
e) cadrele militare in rezerva sau in retragere, declarate inapte pentru serviciul militar, ca urmare a unei boli contractate in timpul sau din cauza serviciului militar;
f) categoriile de personal prevazute la art. 1, mai putin membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid, care din cauza unor dezastre naturale au ramas fara locuinta.
(2) Actele ce dovedesc una dintre calitatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) legitimatia militara si actul de identitate, pentru cadrele militare in activitate si soldatii si gradatii voluntari;
b) documentele militare de acces si actul de identitate, pentru personalul civil din Ministerul Apararii;
c) actul de identitate si, dupa caz, alte documente ce dovedesc calitatea de membru de familie sau de urmas al personalului armatei decedat, participant la actiuni militare, pentru acesta;
d) talonul de pensie si actul de identitate, pentru cadrele militare in rezerva si in retragere, pensionari militari;
e) livretul militar, decizia de pensie si actul de identitate, pentru veteranii si vaduvele de razboi si fostii pensionari militari de invaliditate;
f) certificatul de decizie militara, pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere, declarate inapte pentru serviciul militar ca urmare a unei boli contractate in timpul sau din cauza serviciului militar;
g) documente justificative eliberate de autoritatile abilitate ale statului, pentru categoriile de personal prevazute la art. 1, mai putin membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid, care din cauza unor dezastre naturale au ramas fara locuinta.
Art. 16. -
(1) Cazarea categoriilor de personal prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) se face cu aprobarea comandantului/sefului structurii militare care are in subordine caminul militar de garnizoana sau a persoanelor delegate de acesta, pe durate ce nu depasesc 7 zile, in limita locurilor disponibile, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
(2) In Garnizoana Bucuresti, aprobarea cazarii o dau sefii structurilor militare utilizatoare.
(3) Pentru caminele militare aflate in subordinea si administrarea Comandamentului logistic intrunit, aprobarea cazarii o da/dau comandantul acestuia ori persoanele delegate de acesta.
(4) Cazarea categoriilor de personal prevazute la art. 15 alin. (1) lit. d) si e) se face cu aprobarea ministrului apararii, la propunerea ierarhica a comandantului/sefului structurii militare care are in subordine caminul militar de garnizoana sau a persoanelor delegate de acesta, pe baza documentelor doveditoare, pe o durata de maximum un an.
Art. 17. -
(1) In caminele militare de garnizoana se cazeaza, cu suportarea integrala de catre solicitanti a tarifelor de cazare, in situatia in care sunt locuri disponibile, urmatoarele persoane:
a) angajatii altor institutii si ai operatorilor economici, aflati in interes de serviciu la structurile militare din garnizoana, pe baza delegatiei de serviciu si a confirmarii unitatii militare beneficiare;
b) membrii delegatiilor militare straine, pentru care cheltuielile de cazare nu se suporta de partea romana, precum si alti cetateni straini, pe baza documentelor justificative, conform reglementarilor in vigoare;
c) membrii de familie ai personalului civil din Ministerul Apararii, pe baza actelor doveditoare.
(2) Aprobarea pentru cazarea persoanelor prevazute la alin. (1) este data de persoanele prevazute la art. 16.
Art. 18. - Utilizatorii caminelor de garnizoana publica in Buletinul Informativ al Armatei, anual, pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator, tarifele de cazare, adresele si numerele de telefon ale acestora, precum si ale structurilor care le gestioneaza.

SECTIUNEA a 2-a
Cazarea in caminele militare de unitate

Art. 19. - Caminele militare de unitate se folosesc pentru cazarea categoriilor de personal prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), a soldatilor si gradatilor voluntari si a personalului civil din Ministerul Apararii incadrat in unitatea respectiva, cu aprobarea comandantului/sefului unitatii militare, respectandu-se conditiile de acces si folosire stabilite de acesta, potrivit atributiilor ce-i revin din regulamentele in vigoare si din prezentele instructiuni.
Art. 20. -
(1) In caminul militar al Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" din sos. Panduri nr. 60 se cazeaza gratuit urmatoarele categorii de persoane:
a) personalul Ministerului Apararii, care urmeaza cursuri in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" sau al Colegiului National de Aparare si are domiciliul in alte garnizoane;
b) cadrele militare in activitate, personalul civil din Ministerul Apararii, soldatii si gradatii voluntari mutati in interesul serviciului sau repartizati/numiti in functii/incadrati la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" sau la Statul Major General, care nu au locuinta proprietate personala in Garnizoana Bucuresti, nu au primit locuinta de serviciu sau de interventie in Garnizoana Bucuresti si nu beneficiaza, ei sau sotiile/sotii acestora, de compensatie lunara pentru chirie;
c) sotiile/sotii persoanelor prevazute la lit. a) si b) si care sunt cadre militare in activitate ori soldati si gradati voluntari.
(2) In caminul militar al Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" din sos. Panduri nr. 60 se cazeaza, cu suportarea a 10% din valoarea tarifelor de cazare, membrii de familie ai cadrelor militare in activitate si cei ai soldatilor si gradatilor voluntari prevazuti la alin. (1) lit. a) si b), la solicitarea acestora.
(3) In caminul militar al Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" din sos. Panduri nr. 60 se cazeaza, cu suportarea integrala a tarifelor de cazare, si membrii de familie ai personalului civil din Ministerul Apararii.

CAPITOLUL III
Cazarea in centrele de refacere a capacitatii de munca
a personalului armatei

Art. 21. - Centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei se subordoneaza structurilor militare cu statut de utilizator.
Art. 22. - Categoria de confort a centrelor de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei se afiseaza, printr-un insemn distinctiv, al carui model este prevazut in anexa nr. 7, la intrarea principala a imobilului.
Art. 23. -
(1) In centrele de refacere a capacitatii de munca se cazeaza categoriile de personal prevazute la art. 1, mai putin veteranii si vaduvele de razboi si membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid, pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora, cu suportarea tarifelor de cazare ce se stabilesc de catre administratorii spatiilor, pe baza cheltuielilor reale, fara alte adaosuri.
(2) Au prioritate in folosirea centrelor de refacere a capacitatii de munca cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari si personalul civil din Ministerul Apararii.
(3) Cadrele militare in activitate si soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Apararii care beneficiaza, in conditiile legii, de concediu de odihna suplimentar, ca urmare a participarii in afara granitelor tarii la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara, tip coalitie, sau individuale, au dreptul, pe durata acestui concediu, la cazarea gratuita in centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei.
(4) Cheltuielile de cazare pentru personalul prevazut la alin. (3) se suporta de structurile militare organizatoare.
Art. 24. - Utilizatorii centrelor de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei publica in Buletinul Informativ al Armatei, anual, pana la data de 30 septembrie a anului in curs, pentru anul urmator, capacitatile de cazare disponibile, defalcate pe module, serii si categorii de confort, tarifele de cazare, adresele si numerele de telefon ale acestora, precum si ale structurilor militare care le gestioneaza.
Art. 25. -
(1) Cererile pentru locurile de cazare se inainteaza astfel:
a) pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari si personalul civil din Ministerul Apararii, catre comandantul/seful structurii militare in care sunt incadrati;
b) pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in retragere, pensionarii militari si fostii pensionari militari de invaliditate, catre centrele militare judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, centrele militare zonale si asociatiile cadrelor militare in rezerva si in retragere si ale veteranilor de razboi.
(2) Situatiile numerice, intocmite pe baza cererilor, defalcate pe module de cazare, serii si categorii de confort, se inainteaza ierarhic si se centralizeaza de esaloanele superioare, asociatiile cadrelor militare in rezerva si in retragere si ale veteranilor de razboi, astfel incat, pana la data de 5 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator, acestea sa ajunga la utilizatori.
(3) Anual, in perioada 10-20 decembrie, utilizatorii comunica structurilor centrale si asociatiilor solicitante numarul locurilor aprobate, iar acestea, pana la data de 30 decembrie, comunica persoanelor solicitante modul de solutionare a cererilor.
Art. 26. - In centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei se cazeaza si grupuri organizate de turisti romani, cu aprobarea utilizatorilor, suportand integral tarifele de cazare similare celor ale unitatilor de profil din zona, in limitele locurilor ramase disponibile, dupa rezolvarea cererilor categoriilor de personal prevazute la art. 1.
Art. 27. - In centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei pot fi cazati si militari straini, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii cu structurile similare din alte state.

CAPITOLUL IV
Cazarea in cabanele militare

Art. 28. -
(1) Cabanele militare, ca unitati de cazare in serviciul personalului armatei, pe timpul cat acesta executa activitati de instructie sau de refacere, se subordoneaza structurilor militare cu statut de utilizator.
(2) In limita capacitatilor de cazare disponibile si fara a se afecta activitatea de baza, cabanele militare se folosesc si de alti beneficiari, in conditiile stabilite de prezentele instructiuni.
Art. 29. -
(1) In cabane militare se cazeaza gratuit personalul armatei care executa activitati de instructie si de refacere sau alte activitati care sunt in legatura cu acestea asigurare logistica, control si altele asemenea, precum si personalul de serviciu prevazut in statul de organizare, in afara celui care dispune de locuinta in zona.
(2) Cadrele militare in activitate si soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Apararii care beneficiaza, in conditiile legii, de concediu de odihna suplimentar, ca urmare a participarii in afara granitelor tarii la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara, tip coalitie, sau individuale, au dreptul, pe durata acestui concediu, la cazarea gratuita in cabanele militare utilizate pentru refacerea capacitatii de munca.
(3) Cheltuielile de cazare pentru personalul prevazut la alin. (2) se suporta de structurile organizatoare.
(4) In cabane militare se cazeaza, in limita locurilor disponibile, cu suportarea tarifelor de cazare ce se stabilesc de catre administratorii spatiilor, pe baza cheltuielilor reale, fara alte adaosuri, si pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora, categoriile de personal prevazute la art. 1, mai putin veteranii si vaduvele de razboi si membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid.
Art. 30. - Utilizatorii cabanelor militare publica in Buletinul Informativ al Armatei, anual, pana la data de 30 septembrie a anului in curs, pentru anul urmator, capacitatile de cazare disponibile, defalcate pe module, serii si categorii de confort, tarifele de cazare, adresele si numerele de telefon ale acestora, precum si ale structurilor care le gestioneaza.
Art. 31. -
(1) Cererile pentru locurile de cazare se inainteaza astfel:
a) pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari si personalul civil din Ministerul Apararii, catre comandantul/seful structurii militare in care sunt incadrati;
b) pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in retragere, pensionarii militari si fostii pensionari militari de invaliditate, catre centrele militare judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, centrele militare zonale si asociatiile cadrelor militare in rezerva si in retragere si ale veteranilor de razboi.
(2) Situatiile numerice, intocmite pe baza cererilor, defalcate pe module de cazare, serii si categorii de confort, se inainteaza ierarhic si se centralizeaza de esaloanele superioare, asociatiile cadrelor militare in rezerva si in retragere si ale veteranilor de razboi, astfel incat, pana la data de 5 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator, acestea sa ajunga la utilizatori.
(3) Anual, in perioada 10-20 decembrie, utilizatorii comunica structurilor centrale si asociatiilor solicitante numarul locurilor aprobate, iar acestea, pana la data de 30 decembrie, comunica persoanelor solicitante modul de solutionare a cererilor.
Art. 32. - In cabanele militare se cazeaza si militari straini, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii cu structurile similare din alte state.

CAPITOLUL V
Cazarea in sanatorii

Art. 33. - Sanatoriile, ca unitati sanitare cu functiune recuperatorie si de tratament, sunt subordonate Directiei medicale, aceasta structura avand statut de utilizator.
Art. 34. - In sanatorii sunt cazati asiguratii Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si asiguratii Casei Nationale de Pensii, pe baza contractelor incheiate cu acestea.
Art. 35. -
(1) In sanatorii se cazeaza, in limita locurilor disponibile, pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora, cu suportarea cheltuielilor de cazare stabilite de catre administratorul sanatoriului, pe baza cheltuielilor reale, fara alte adaosuri, categoriile de personal prevazute la art. 1, mai putin veteranii si vaduvele de razboi si membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid.
(2) Cadrele militare in activitate si soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Apararii care beneficiaza, in conditiile legii, de concediu de odihna suplimentar, ca urmare a participarii in afara granitelor tarii la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara, tip coalitie, sau individuale, au dreptul, pe durata acestui concediu, la cazarea gratuita in sanatorii.
(3) Cheltuielile de cazare pentru personalul prevazut la alin. (2) se suporta de structurile militare organizatoare.
Art. 36. - Directia medicala publica in Buletinul Informativ al Armatei, anual, pana la data de 30 septembrie a anului in curs, pentru anul urmator, capacitatile de cazare disponibile, defalcate pe module, serii si categorii de confort, tarifele de cazare, adresele si numerele de telefon ale acestora, precum si ale structurilor militare care le gestioneaza.
Art. 37. -
(1) Cererile pentru locurile de cazare se inainteaza astfel:
a) pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari si personalul civil din Ministerul Apararii, catre comandantul/seful structurii militare in care sunt incadrati;
b) pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in retragere, pensionarii militari si fostii pensionari militari de invaliditate, catre centrele militare judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, centrele militare zonale si asociatiile cadrelor militare in rezerva si in retragere si ale veteranilor de razboi.
(2) Situatiile numerice, intocmite pe baza cererilor, defalcate pe module de cazare, serii si categorii de confort, se inainteaza ierarhic si se centralizeaza de esaloanele superioare, asociatiile cadrelor militare in rezerva si in retragere si ale veteranilor de razboi, astfel incat, pana la data de 5 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator, acestea sa ajunga la Directia medicala.
(3) Anual, in perioada 10 - 20 decembrie, Directia medicala comunica structurilor centrale si asociatiilor solicitante numarul locurilor aprobate, iar acestea, pana la data de 30 decembrie, comunica persoanelor solicitante modul de solutionare a cererilor.
Art. 38. - In sanatorii se cazeaza si militari straini, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii cu structurile similare din alte state.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 39. - Copiii personalului didactic aflat in activitate sau pensionat dupa cel putin 10 ani de activitate didactica beneficiaza de gratuitate la cazarea in caminele apartinand institutiilor militare de invatamant superior, pe perioada efectuarii studiilor.
Art. 40. - Soldatii si gradatii voluntari, care nu au domiciliul stabil in garnizoana in care isi desfasoara activitatea si care nu beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie, se cazeaza, prin grija comandantilor/sefilor, cu plata cheltuielilor aferente referitoare la utilitati, abonament TV, internet si altele asemenea, in cadrul unitatilor militare, numai in pavilioanele care sunt neutilizate si care au destinatia prin constructie de spatii de cazare sau au fost transformate ulterior pentru aceasta utilitate.
Art. 41. - Cheltuielile ce decurg din aplicarea inlesnirilor pentru categoriile de persoane prevazute in prezentele instructiuni se suporta din bugetul Ministerului Apararii, prin grija ordonatorilor de credite cu statut de utilizator al spatiilor de cazare.
Art. 42. - Sumele rezultate din furnizarea serviciilor de cazare/agrement, precum si alte servicii oferite beneficiarilor se incaseaza si se utilizeaza conform dispozitiilor legale.
Art. 43. - La stabilirea tarifelor de cazare, conform art. 6, nu se includ taxele de statiune sau alte taxe stabilite de autoritatile administratiei publice locale.
Art. 44. -
(1) Tarifele de cazare dau dreptul la folosirea spatiilor ocupate timp de 24 de ore incepand cu ora 12,00 a zilei de prezentare.
(2) Cand spatiul de cazare a fost ocupat mai putin de 24 de ore se plateste tariful integral pentru o zi.
(3) Cand o persoana solicita expres sa fie cazata singura si administratia caminului nu dispune de camere cu un pat, cazarea se poate face in camere cu doua paturi sau cu pat dublu, considerat de doua locuri, pentru patul in plus persoana solicitanta urmand sa achite tariful integral, stabilit conform prezentelor instructiuni.
Art. 45. - Comandantii/sefii structurilor militare cu statut de utilizator sau persoanele delegate de acestia aproba cazarea ocazionala in centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei, cabanele militare si sanatorii, pe durate ce nu depasesc 7 zile, in limita locurilor disponibile, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
Art. 46. - Repartizarea numerica a locurilor de cazare din centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei, cabanele militare si sanatorii, pe structuri centrale si asociatii solicitante, se face de utilizatori, cu respectarea criteriilor stabilite in prezentele instructiuni si prin aplicarea, la nevoie, a coeficientului corectiv rezultat din raportul posibilitati/solicitari.
Art. 47. - Nominalizarea beneficiarilor locurilor de cazare se face de catre o comisie, numita prin ordin de zi pe unitate de comandantii/sefii structurilor militare si presedintii asociatiilor, pe baza criteriilor stabilite in anexa nr. 8.
Art. 48. -
(1) Comandantii/sefii structurilor care administreaza spatii destinate, de regula, unor activitati de protocol, primiri de delegatii straine au obligatia de a mentine "in rezerva" un numar de locuri de cazare de maximum 10% din totalul celor existente, necesar unor astfel de activitati.
(2) Capacitatile de cazare disponibile, publicate in Buletinul Informativ al Armatei, conform art. 24, 30 si 36, nu includ si "rezerva" destinata unor activitati de genul celor prevazute la alin. (1).
(3) Locurile devenite disponibile din categoria celor "in rezerva" se atribuie numai cu aprobarea comandantilor/sefilor structurilor militare utilizatoare.
Art. 49. - Pentru perioada sarbatorilor de iarna, comandantii/sefii structurilor militare care administreaza centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei si cabanele militare emit precizari privind modul de solicitare si criteriile de atribuire a locurilor de cazare si le publica in Buletinul Informativ al Armatei, pana la data de 30 septembrie a anului in curs.
Art. 50. -
(1) Structurile cu statut de utilizator al centrelor de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei, cabanelor militare si sanatoriilor prezinta ierarhic ministrului apararii, cu avizul secretarului de stat care coordoneaza activitatea sociala, anual, pana la data de 30 ianuarie a anului in curs, pentru anul precedent, dari de seama privind modul de folosire a acestora.
(2) Darile de seama cuprind, in principiu, urmatoarele date:
a) capacitati totale de cazare - imobile, module de cazare, locuri de cazare;
b) gradul si dinamica ocuparii locurilor de cazare - procentul de ocupare lunar si anual, pe beneficiari;
c) starea generala a spatiilor de cazare privind dotarea si intretinerea;
d) concluzii si propuneri pentru imbunatatirea activitatii in acest domeniu.
Art. 51. - Comandantii/sefii garnizoanelor si structurilor militare care au in subordine camine militare analizeaza, anual, odata cu executarea controlului periodic general al cazarmii, modul de utilizare a spatiilor de cazare si inainteaza, ierarhic, structurilor carora le sunt subordonate si structurilor militare care administreaza cazarma, pana la data de 25 ianuarie a anului in curs, pentru anul precedent, dari de seama cuprinzand:
a) capacitatea totala de cazare;
b) gradul si dinamica ocuparii locurilor de cazare - procentul de ocupare lunar si anual, pe beneficiari;
c) personalul incadrat potrivit statului de organizare si functiile neincadrate;
d) starea generala a caminului ca dotare, intretinere, curatenie;
e) date economico-financiare, respectiv costuri, sume incasate pentru cazare si alte servicii;
f) concluzii si propuneri pentru imbunatatirea activitatii si cresterea eficientei de folosire a caminului.
Art. 52. - Persoanele cazate in spatiile destinate cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive sunt inscrise, la sosire, prin grija sefului unitatii de cazare, in registrul de evidenta a persoanelor cazate, al carui model este prevazut in anexa nr. 9.
Art. 53. -
(1) In scopul folosirii la capacitate maxima a spatiilor de cazare disponibile si reducerii cheltuielilor cu aceasta destinatie, sefii structurilor militare utilizatoare dispun si, dupa caz, aproba organizarea de convocari, consfatuiri, simpozioane si alte activitati similare in garnizoanele care asigura conditii de cazare participantilor.
(2) Cazarea personalului din Ministerul Apararii si a cadrelor militare in rezerva si in retragere, a membrilor de drept sau delegati alesi in organele de conducere centrale si ale filialelor judetene, subfilialelor si municipiului Bucuresti, ale Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere, in spatiile din caminele si cabanele militare, cu ocazia organizarii activitatilor mentionate la alin. (1), se face gratuit.
(3) Cazarea personalului din Ministerul Apararii in spatiile din centrele de refacere a capacitatii de munca si din sanatorii, cu ocazia organizarii activitatilor mentionate la alin. (1), se face cu suportarea de catre structura organizatoare a tarifelor de cazare.
(4) Persoanele fizice si juridice se cazeaza in spatiile de cazare disponibile cu ocazia organizarii activitatilor mentionate la alin. (1), cu suportarea integrala a tarifelor de cazare.
Art. 54. - In scopul realizarii unei protectii sociale, in functie de gradul de realizare a veniturilor proprii, la aplicarea tarifelor de cazare se acorda inlesniri fata de cele prevazute in prezentele instructiuni, cu aprobarea ministrului apararii.
Art. 55. -
(1) Unitatile militare care au in finantare centre de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei si altele asemenea asigura finantarea din venituri proprii obtinute in conditiile legii sau din venituri proprii, subventii si transferuri acordate de la bugetul de stat.
(2) Finantarea cabanelor militare si a altora asemenea, care se utilizeaza in procesul de instructie, se asigura de la bugetul de stat, prin unitatile militare in a caror asigurare financiara sunt.
Art. 56. - In situatia in care spatiile de cazare indeplinesc conditiile necesare pentru a fi clasificate la categorii superioare, acest lucru se realizeaza pe baza unui proces-verbal intocmit de comisii mixte, formate din reprezentanti ai Directiei domenii si infrastructuri si ai structurii militare utilizatoare si aprobate de comandantii/sefii structurilor militare respective, avandu-se in vedere criteriile de clasificare in categorii de confort ale altor structuri cu functiuni de cazare din subordinea/coordonarea altor institutii publice si/sau cele stabilite la nivel national de autoritatea in domeniu.
Art. 57. - Incalcarea prevederilor prezentelor instructiuni atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
Art. 58. - Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele instructiuni.


GLOSAR

1. Administratorul spatiilor de cazare si amenajarilor recreative si sportive - structura militara care are in evidenta constructiile, stabileste regulile de folosire, urmareste respectarea lor de catre utilizatori si organizeaza efectuarea lucrarilor de interventie (intretinere, refacere si modernizare), pe intreaga durata de existenta a acestora.
2. Capacitate de cazare - numar de locuri de cazare.
3. Comandantii/sefii structurilor militare utilizatoare comandantii/sefii, care au calitatea de ordonatori de credite si au in subordine directa fondul construit al Ministerului Apararii destinat cazarii, activitatilor de refacere a capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive.
4. Familia cadrelor militare in activitate - sotia/sotul, copiii si parintii aflati in intretinerea legala a acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
5. Fondul construit destinat activitatilor recreative si sportive - constructii si amenajari, cu dotarile necesare, a caror destinatie principala sau unica este cea de agrement, recreere si sport: sali de sport, stadioane, bazine de inot, stranduri, solarii, popicarii, terenuri de sport si altele asemanatoare.
6. Fondul construit destinat cazarii/spatiilor de cazare - cladiri sau parti din acestea, inclusiv instalatiile aferente cu dotarile necesare, a caror destinatie principala sau unica este cea de cazare, precum: camine militare de garnizoana, cabane militare, centre de refacere a capacitatii de munca si sectoare de cazare din sanatorii.
7. Fostii pensionari militari de invaliditate - pensionarii militari de invaliditate dobandita ca urmare a unor accidente in serviciu ori unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.
8. Loc cuprins in activitatile de protocol - loc pentru cazarea delegatiilor militare straine si nationale.
9. Module de cazare - diviziuni ale unitatilor de cazare cu functionalitate distincta: camere cu unul sau mai multe paturi, apartamente, garsoniere.
10. Seful unitatii de cazare/agrement - persoana imputernicita de comandantul/seful structurii militare utilizatoare pentru a raspunde de integritatea si folosirea, conform destinatiei, a spatiilor si dotarilor, potrivit regulilor stabilite de structura care le are in evidenta si administrare.
11. Unitate de cazare/agrement - denumirea generica a spatiului de cazare (amenajari recreative si sportive) in functiune, cuprinzand constructiile, dotarile si personalul de conducere si de serviciu.
12. Utilizatorul - structura militara care are in folosinta, direct sau prin unitatile subordonate, spatiile de cazare si amenajarile recreative si sportive, asigura personalul de conducere si cel de serviciu prevazut in statul de organizare si raspunde de buna functionare a unitatii de cazare/agrement.

ANEXA Nr. 2
la instructiuni

CRITERII
de clasificare a spatiilor de cazare in categorii de confort

                                                                                           x = criteriu obligatoriu
+----+----------------------------------------------------------------------------------+----+--------------------+
|Nr. |                                                                                  |    |Categorii de confort|
|crt.|                             Criterii de clasificare                              |U.M.+------+------+------+
|    |                                                                                  |    |  I   |  II  | III  |
+----+----------------------------------------------------------------------------------+----+------+------+------+
| 1. |Criterii privind caracteristicile constructive si calitatea dotarilor             |    |      |      |      |
|    |Numarul maxim de paturi dintr-o camera                                            |buc.|   2  |   3  |  4   |
|    |Suprafata minima/camera                                                           | m2 |  20  |  20  | 26   |
|    |Volumul minim de aer/camera                                                       | m3 |  54  |  54  | 60   |
|    |Incalzire centrala                                                                |    |  x   |  x   |  x   |
|    |Oficii pentru cameriste pe fiecare nivel sau unul la mai multe niveluri           |    |  x   |  x   |  x   |
|    |Ascensoare la imobilele cu mai mult de 4 etaje                                    |    |  x   |  x   |  x   |
|    |Module de cazare cu grup sanitar propriu (cada sau cabina cu dus, lavoar, WC si   |    |  x   |  -   |  -   |
|    |altele asemanatoare)                                                              |    |      |      |      |
|    |Module de cazare fara grup sanitar propriu, dar care au:                          |    |      |      |      |
|    |- apa curenta, rece si calda;                                                     |    |      |      |      |
|    |- grupuri sanitare comune, separate pe sexe (cada sau cabina cu dus, WC)          |    |  -   |  x   |  x   |
|    |pentru maximum 10 paturi sau cel putin unu la fiecare nivel                       |    |      |      |      |
|    |Spatiu pentru receptie                                                            |    |  x   |  x   |  x   |
|    |Holurile, culoarele si scarile sunt dotate cu covoare, mocheta, tablouri, plante  |    |  x   |  x   |  -   |
|    |si alte elemente decorative (scarile placate cu marmura pot fi fara covoare)      |    |      |      |      |
|    |Holurile, culoarele si scarile sunt dotate cu covoare/mocheta                     |    |  -   |  -   |  x   |
|    |Holurile sunt dotate cu fotolii si masute                                         |    |  x   |  x   |  -   |
|    |Spatiu comun pentru spalarea, uscarea si calcarea imbracamintei si lenjeriei,     |    |  x   |  x   |  x   |
|    |dotat cu masini automate de spalat rufe                                           |    |      |      |      |
+----+----------------------------------------------------------------------------------+----+------+------+------+
| 2. |Criterii privind existenta si calitatea serviciilor prestate                      |    |      |      |      |
|    |Serviciu de receptie                                                              |    |  x   |  x   |  x   |
|    |Asigurarea servirii micului dejun la popota                                       |    |  x   |  -   |  -   |
|    |Telefon in camere, pe hol sau la receptie, la dispozitia persoanelor cazate       |    |  x   |  x   |  -   |
|    |Parcaje in apropierea imobilului                                                  |    |  x   |  -   |  -   |
|    |Pastrarea obiectelor de valoare, contra cost, la serviciul de receptie            |    |  x   |  -   |  -   |
|    |Priza pentru accesul la internet                                                  |    |  x   |  x   |  -   |
|    |Priza pentru accesul la televiziunea prin cablu                                   |    |  x   |  x   |  -   |
+----+----------------------------------------------------------------------------------+----+------+------+------+
 

NOTA:
1. In caminele militare de unitate se amenajeaza camere comune cu cel mult 10 paturi, daca se asigura o suprafata minima de 4,50 m2/pat. Camerele comune cu peste 10 paturi nu au regimul caminelor de unitate, cazarea in astfel de camere fiind gratuita pentru toate categoriile de personal.
2. In cabanele militare se admite, in mod exceptional, utilizarea paturilor suprapuse, daca se asigura un volum minim de aer de 12 m3/persoana.
3. Criteriile de clasificare se aplica unitatilor de cazare noi sau modernizate, cele in functiune pastrandu-si categoria de confort actuala. Actualele categorii de confort I (confort A si B) se echivaleaza cu categoria de confort II.
4. In incaperile pentru dormit, indiferent de categorie, se vor asigura o suprafata minima de 10 m2 si un volum minim de 27 m3 pentru camerele cu un pat, cate 16 m2 si 43 m3 pentru camerele cu doua paturi, minimum 20 m2 si 54 m3 pentru camerele cu 3 paturi si 26 m2 si 60 m3 pentru camerele cu 4 paturi.

ANEXA Nr. 3
la instructiuni

NORME DE DOTARE
a unitatilor de cazare cu mobilier, obiecte de inventar gospodaresc si
materiale consumabile

+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+----------------------------+
|Nr. |                                            |    |                       |    Categoria de confort    |
|crt.|           Denumirea materialelor           |U.M.|  Unitatea de calcul   +--------+--------+----------+
|    |                                            |    |                       |   I    |   II   |   III    |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 1. |Aparat radio                                |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 2. |Aspirator praf                              |buc.|la 500 m2 mocheta sau  |   1    |   1    |    1     |
|    |                                            |    |        covor          |        |        |          |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 3. |Automat de cafea                            |buc.|de fiecare hol receptie|   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 4. |Cearsaf pentru pat si cearsaf plic          |buc.|      de persoana      |   2    |   2    |    2     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 5. |Cos hartie                                  |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 6. |Covor/mocheta                               | m2 |      de incapere      |* Covorul va acoperi cca 70%|
|    |                                            |    |                       |din suprafata pardoselii.   |
|    |                                            |    |                       |* Mocheta va acoperi in     |
|    |                                            |    |                       |totalitate pardoseala.      |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 7. |Covoras din material plastic pentru grupul  |buc.|    de grup sanitar    |   1    |   1    |    1     |
|    |sanitar                                     |    |                       |        |        |          |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 8. |Cuier de perete cu oglinda                  |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
| 9. |Deodorant pentru WC                         |buc.|       de vas WC       |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|10. |Dulap compartimentat pentru haine           |buc.| compartiment/persoana |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|11. |Fete de perna                               |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|12. |Fier de calcat                              |buc.|de fiecare spatiu comun|   3    |   3    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|13. |Fotolii                                     |buc.|      de incapere      |   2    |   2    |    -     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|14. |Frigider                                    |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|15. |Galerie pentru perdea/jaluzele              |buc.|     de fereastra      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|16. |Halat de baie                               |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    -     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|17. |Hartie igienica                             |buc.|       de vas WC       |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|18. |Lampa de noptiera                           |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|19. |Lustra sau lampadar                         |buc.|      de incapere      |   1    |   -    |    -     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|20. |Masa joasa                                  |buc.|      de incapere      |   1    |   -    |    -     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|21. |Masa normala                                |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|22. |Masa pentru calcatul imbracamintei          |buc.|de fiecare spatiu comun|   3    |   3    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|23. |Masina automata de spalat rufe              |buc.|   de fiecare spatiu   |   3    |   3    |    1     |
|    |                                            |    |    pentru spalare     |        |        |          |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|24. |Noptiera din lemn (etajera)                 |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|25. |Pahare pentru apa                           |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|26. |Pat tapisat sau cu saltea tip Relaxa        |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|27. |Perdea din voal                             |buc.|     de fereastra      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|28. |Perie pentru haine                          |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    -     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|29. |Perna                                       |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|30. |Pled                                        |buc.|      de persoana      |   2    |   2    |    2     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|31. |Portbagaj                                   |buc.|     la 2 persoane     |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|32. |Prosop pentru picioare                      |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|33. |Prosop plusat 100% bumbac                   |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|34. |Prosop plusat pentru baie 100% bumbac       |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|35. |Sapun tip turist (cca 20 g) in prima zi de  |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    -     |
|    |cazare                                      |    |                       |        |        |          |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|36. |Scaun tapisat                               |buc.|      de persoana      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|37. |Scrumiera                                   |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|38. |Tablouri                                    |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    1     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|39. |Televizor                                   |buc.|      de incapere      |   1    |   1    |    -     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|40. |Umerase diferite                            |buc.|      de persoana      |   2    |   2    |    2     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
|41. |Vaza pentru flori                           |buc.|      de incapere      |   1    |   -    |    -     |
+----+--------------------------------------------+----+-----------------------+--------+--------+----------+
 

NOTA:
1. Pentru apartamente se asigura in plus:
-plapuma;
-perna mica.
Mobilierul prevazut in norma se substituie cu garnituri de dormitor si sufragerie.
2. In unitatile de cazare cu pardoseli mochetate nu se asigura covoare.
3. Mochetele si presurile plusate de pe holuri si culoare se protejeaza cu panza de protectie (laufer).
4. Holurile se doteaza cu garnituri de hol sau mobilier adecvat.
5. In holul de la receptie se asigura ceas de perete, televizor si materiale informative, pliante ale institutiilor de cultura, de cult si ale societatilor comerciale cu locatii/zone din localitatea de dispunere in care se petrece timpul liber.
6. Pentru culoare sau holuri de trecere cu pardoseli mozaicate se asigura presuri sau traverse din tesaturi diferite, diferentiate calitativ, dupa categoria de confort a unitatii de cazare.
7. Lenjeria de pat si prosoapele se asigura in cantitati suficiente, astfel incat sa permita schimbarea ori de cate ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile in cazul in care a fost folosita de aceeasi persoana si dupa fiecare persoana care a parasit unitatea de cazare.
8. Materialele de prevenire si stingere a incendiilor se asigura potrivit normelor in vigoare.
9. Normele de dotare din prezenta anexa sunt minimale, directorii de programe avand posibilitatea ca, in limita fondurilor alocate, sa achizitioneze mai multe bunuri, precum si altele decat cele prevazute in anexa.

ANEXA Nr. 4
la instructiuni

- Model -

ROMANIA
MINISTERUL APARARII
...............................

Aprob
Seful Directiei domenii si infrastructuri,
..........................................
...............................


Rog aprobati.
Comandantul1 ........................
.....................................

Comandantul Garnizoanei .............
............................

Comandantul U.M.2 ...................
............................

PROCES-VERBAL
pentru stabilirea categoriei de confort a ...............,

incheiat astazi .............., la ...............................

Comisia de clasificare, constituita in baza prevederilor Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive si O.Z.U. nr. ......... din ............... al U.M.3 nr. ............., a verificat la fata locului spatiile de cazare din caminul militar al garnizoanei .................... din str. ................... nr. ........, cu indicativ de cazarma nr. ..........., functionand in subordinea U.M.3 nr. .............., si a constatat urmatoarele:
1. caminul militar de garnizoana mentionat mai sus indeplineste criteriile de clasificare corespunzatoare categoriei ............ si propune ca, incepand cu data de ..............., sa fie incadrat la aceasta categorie;
2. incadrarea fiecarui modul de cazare (garsoniera, camera, apartament), pe categorii de confort propuse de comisie spre aprobare, este cuprinsa in fisa alaturata;
3. alte mentiuni (propuneri si masuri privind ridicarea gradului de confort in viitor, dotare, servicii, utilitati si altele asemanatoare) ............................................................... .
Drept care am incheiat prezentul proces-verbal in ....... exemplare.

Comisia de clasificare,

Presedinte4
.............................             Delegatul Directiei domenii si infrastructuri6,
Membri5,                                  ...............................................
.............................
 

NOTA:
1. Seful categoriei de forte ale armatei, care are garnizoana in subordine.
2. Comandantul/seful unitatii militare, administratorul cazarmii/spatiilor de cazare.
3. Unitatea militara de garnizoana.
4. Presedintele comisiei, numit de comandantul/seful unitatii militare, administratorul cazarmii/spatiilor de cazare.
5. Membrii comisiei, numiti la paritate, de comandantul/seful unitatii militare, administratorul cazarmii/spatiilor de cazare si comandantul garnizoanei. Prezenta in comisie a sefului caminului de garnizoana si a administratorului de imobil este obligatorie.
6. Delegatul Directiei domenii si infrastructuri, numit de seful acestei structuri.
Pentru cabane militare si sanatorii, notele 1, 4 si 5 au urmatorul inteles:
1. Seful structurii militare cu statut de utilizator.
4. Presedintele comisiei, numit de seful Directiei domenii si infrastructuri.
5. Membrii comisiei, numiti la paritate, de seful Directiei domenii si infrastructuri si sefii structurilor militare cu statut de utilizator.

FISA
cu incadrarea in categorii de confort a modulelor de cazare

+----+---------------------------------------+------------+-------------------+---------------+---------------+
|Nr. |           Modulul de cazare           |Total module| Nr. de ordine al  |Capacitatea de | Categoria de  |
|crt.|                                       | de cazare  |modulului de cazare|cazare (locuri)|confort propusa|
+----+---------------------------------------+------------+-------------------+---------------+---------------+
| 1. |- camere cu 1 pat, cu dus              |      5     |     3-4; 7-9      |       5       |       I       |
|    |- camere cu 1 pat, cu cada de baie     |      2     |        5-6        |       2       |       I       |
|    |- camere cu 2 paturi, cu dus           |     15     |16-20; 28-32; 35-39|      30       |       I       |
|    |- camere cu 2 paturi, cu cada de baie  |      2     |       12-13       |       4       |       I       |
|    |- camere cu 3 paturi, cu dus           |      4     |   21-22; 41; 34   |      12       |       I       |
|    |- camere cu 3 paturi, cu cada de baie  |      4     |   26-27; 40; 42   |      12       |       I       |
|    |- apartament                           |      2     |      14; 25       |       4       |       I       |
|    |- garsoniera                           |      2     |      15; 33       |       2       |       I       |
+----+---------------------------------------+------------+-------------------+---------------+---------------+
|    |Total categoria I                      |     36     |                   |      71       |               |
+----+---------------------------------------+------------+-------------------+---------------+---------------+
| 2. |- camere cu 1 pat, fara grup sanitar   |      4     |    1-2; 43-44     |       4       |      II       |
|    |- camere cu 2 paturi, cu dus           |      1     |        46         |       2       |      II       |
|    |- camere cu 2 paturi, fara grup sanitar|      4     |   10-11; 23-24    |       8       |      II       |
|    |- camere cu 3 paturi, cu dus           |      2     |      45; 47       |       6       |      II       |
+----+---------------------------------------+------------+-------------------+---------------+---------------+
|    |Total categoria II                     |     11     |                   |      20       |               |
+----+---------------------------------------+------------+-------------------+---------------+---------------+
|    |TOTAL GENERAL                          |     47     |                   |      91       |               |
+----+---------------------------------------+------------+-------------------+---------------+---------------+
 

ANEXA Nr. 5
la instructiuni

NORME METODOLOGICE
privind stabilirea tarifelor de cazare in centrele de refacere a
capacitatii de munca a personalului armatei, sanatoriile, caminele
militare de garnizoana si alte amenajari recreative si sportive

I. Generalitati
1. Camerele, garsonierele si apartamentele din structura centrelor de refacere a capacitatii de munca, sanatoriilor, caminelor militare de garnizoana si altor amenajari recreative si sportive aferente Ministerului Apararii se numesc spatii de cazare.
2. Totalitatea paturilor dispuse in spatiile de cazare ale unitatilor mentionate la pct. 1 reprezinta capacitatea de cazare, care, amplificata cu factorul timp, reprezinta capacitatea de cazare zilnica, lunara sau anuala, dupa caz.
3. Tariful de cazare reprezinta totalitatea cheltuielilor de intretinere, functionare si exploatare a spatiilor de cazare ale unei unitati care revin pe un pat/zi. Cheltuielile totale care stau la baza calcularii tarifelor includ atat costurile efectuate direct de unitate, cat si pe cele efectuate centralizat sau suportate de alte unitati, astfel incat tariful stabilit sa asigure recuperarea integrala a tuturor cheltuielilor efectuate de Ministerul Apararii cu spatiile de cazare ce ii apartin sau sunt in administrarea sa.
4. Categoriile si coeficientii de confort pentru spatiile de cazare sunt cei aprobati si aflati in vigoare la data emiterii prezentelor norme metodologice, astfel:

Categoria I:       - camera cu 3 paturi - coeficient de confort: 1,50;
                   - camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,75;
                   - apartament cu 2 camere si 2 paturi - coeficient de confort 2,58;
Categoria a II-a:  - camera cu 3 paturi - coeficient de confort: 0,80;
                   - camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,00;
Categoria a III-a: - camera cu 4 paturi - coeficient de confort: 0,20;
                   - camera cu 3 paturi - coeficient de confort: 0,40;
                   - camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 0,60.
 

5. Pentru spatiile noi sau preluate, destinate cazarii, coeficientii de confort se aproba de Directia domenii si infrastructuri, potrivit anexelor nr. 2 si 3 la instructiuni.
6. Pentru cetatenii straini, care, potrivit aprobarilor legale, se cazeaza in camine militare de garnizoana, centre de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei, cabane militare si sanatorii din structura Ministerului Apararii, tarifele in lei care se percep sunt cele specificate in prezenta anexa.
II. Stabilirea tarifelor de cazare
Tarifele de cazare se stabilesc pe baza urmatoarelor elemente:
a) capacitatea de cazare;
b) costurile efective totale aferente cazarii;
c) costul mediu pe un pat/zi/persoana.
a) Capacitatea de cazare
Capacitatea de cazare rezulta din inmultirea numarului de paturi din dotarea unei unitati cu numarul de zile calendaristice dintr-un an si cu coeficientul mediu de 0,8, care exprima gradul de ocupare (80%).
Cand unitatea dispune de o singura categorie de spatii de cazare, clasificata la categoria I, a II-a sau a III-a, calculul costului mediu pe un pat/zi se face pe baza capacitatii de cazare, stabilita potrivit alineatului precedent.
La unitatile de cazare, care dispun de spatii de cazare clasificate, cu diferite categorii de confort, calculul mediu pe un pat/zi se face pe baza capacitatii de cazare, influentata de coeficientul de confort, pentru fiecare categorie.
Coeficientii de confort supraunitari sau subunitari se stabilesc in raport cu capacitatea de cazare cu ponderea cea mai mare.
Capacitatea de cazare influentata de coeficientii de confort se utilizeaza numai pentru calculul costului mediu pe un pat/zi, pe baza caruia se stabilesc tarifele de cazare.
b) Costurile efective totale aferente cazarii
Costurile efective totale anuale reprezinta totalitatea cheltuielilor privind intretinerea, functionarea si exploatarea spatiilor de cazare disponibile la nivelul unei unitati si au structura prevazuta in prezenta anexa.
Specificul asigurarii materiale si financiare a unitatilor militare determina necesitatea luarii in calcul a cheltuielilor (costurilor) efectuate de Ministerul Apararii in totalitatea lor, fiind interzise atat excluderea arbitrara a unor naturi de cheltuieli pe criteriul suportarii acestora de la buget sau de catre alte unitati, cat si supradimensionarea deliberata a acestora. Ambele situatii constituie incalcari ale normelor si legislatiei de preturi.
c) Costul mediu pe un pat/zi/persoana
Costul mediu pe un pat/zi/persoana se stabileste prin raportarea totalului cheltuielilor anuale la capacitatea anuala de cazare, influentata de coeficientii de confort.
Costurile medii, inmultite cu capacitatile de cazare neinfluentate de coeficientii de confort din fiecare categorie, trebuie sa coincida, prin insumare, cu nivelul cheltuielilor totale anuale luate in calcul.
III. Calculul tarifelor de cazare
Tarifele de cazare se stabilesc pe baza costurilor medii pe un pat/zi, la care se adauga o cota de 5% pentru preluarea influentelor nefavorabile rezultate din cresterea preturilor tarifelor si salariilor pe plan national.
Persoanele care intocmesc documentatiile de tarife raspund, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru realitatea si exactitatea datelor luate in calcul. Documentatiile au in mod obligatoriu viza de control financiar preventiv.
Organele cu competenta legala si atributii in domeniul preturilor si tarifelor au obligatia de a analiza si verifica documentatiile de fundamentare a acestora si de a opera corectia erorilor ce se constata.
Tarifele de cazare se stabilesc pe unitate de folosinta, respectiv pe un pat/zi, din care deriva tariful pe camera, apartament, garsoniera, in functie de numarul de paturi din dotare.
Reexaminarea si ajustarea periodica a tarifelor, ca urmare a evolutiei ascendente a preturilor, tarifelor si salariilor pe plan national, se fac semestrial, pe baza indicilor comunicati de Institutul National de Statistica, de esalonul care este abilitat sa le aprobe potrivit competentelor prevazute la art. 6 din instructiuni. Costurile care suporta influente nefavorabile din majorarea preturilor si salariilor se analizeaza si se corecteaza pe fiecare categorie in parte.
Majorarea globala a tarifelor prin aplicarea unor coeficienti stabiliti prin aproximare este interzisa de lege.
In cuprinsul prezentei anexe este dat un exemplu de calcul pentru stabilirea tarifelor de cazare pe categorii de spatii.
IV. Tarifele care se aplica cetatenilor straini
[prevazuti la art. 17 alin. (1) lit. b), art. 32 si 38 din instructiuni]
Cetatenii straini care se cazeaza, cu aprobarea organelor abilitate ale Ministerului Apararii, in camine militare de garnizoana, centre de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei, cabane militare si sanatorii suporta tarifele practicate pentru straini, la data cazarii, in reteaua hoteliera civila, cu acelasi grad de confort din localitatea respectiva.
Tariful apartamentului este stabilit pe unitate de cazare si se incaseaza integral, indiferent daca este ocupat de o persoana sau de doua persoane.
V. Stabilirea tarifelor de cazare la Caminul militar de garnizoana ..........

- Exemplu de calcul -

1. Capacitatea de cazare
Unitatea dispune de urmatoarele spatii de cazare:

   Categoria I
   - 15 camere cu 2 paturi                         - coeficient de confort: 1,75
   - 10 apartamente cu 2 camere si 2 paturi        - coeficient de confort: 2,58
   Categoria a II-a
   - 20 camere cu 2 paturi                         - coeficient de confort: 1,00
   Categoria a III-a
   - 10 camere cu 2 paturi                         - coeficient de confort: 0,80
 


Se stabileste capacitatea de cazare in conditiile gradului de ocupare de 80% (0,80).

   Categoria I
   15 camere x 2 paturi x 365 zile x 0,80                                   =      8.760 de paturi/zi
   10 apartamente x 2 paturi x 365 zile x 0,80                              =      5.840 de paturi/zi
                                               ------------------------------------------------------
                                               TOTAL                        =     14.600 de paturi/zi
   Categoria a II-a
   20 camere x 2 paturi x 365 zile x 0,80                                   =     11.680 de paturi/zi
   Categoria a III-a
   10 camere x 2 paturi x 365 zile x 0,80                                   =      5.840 de paturi/zi
                                               ------------------------------------------------------
                                               TOTAL 1                      =     32.120 de paturi/zi
 
2. Capacitatea de cazare influentata de coeficientul de confort

   Categoria I
   15 camere cu 2 paturi: 8.760 paturi/zi x 1,75 coeficient de confort      =     15.330 de paturi/zi
   10 apartamente cu 2 paturi: 5.840 paturi/zi x 2,58 coeficient de confort =     15.067 de paturi/zi
                                               ------------------------------------------------------
                                               TOTAL                        =     30.397 de paturi/zi
   Categoria a II-a
   20 camere cu 2 paturi: 11.680 paturi/zi x 1,00 coeficient de confort     =     11.680 de paturi/zi
   Categoria a III-a
   10 camere cu 2 paturi: 5.840 paturi/zi x 0,80 coeficient de confort      =      4.672 de paturi/zi
                                               ------------------------------------------------------
                                               TOTAL 2                      =     46.749 de paturi/zi
 

3. Calculul costului mediu pe un pat/zi pe baza capacitatii influentate de coeficientul de confort

   a) Cheltuieli totale actualizate pe anul in curs: 70.078,456 lei
   b) Capacitate de cazare influentata de coeficientul de confort: 46.749 de
paturi/zi
                              70.078,546 lei
   c) Costul mediu/pat/zi = ------------------- = 1,520 lei/pat/zi
                            46.749 de paturi/zi
 
4. Calculul tarifelor

+----+-------------------------+-----------------------------------------+-------------------+------------------+
|Nr. |   Elemente de calcul    |               Categoria I               |Categoria a II-a   |Categoria a III-a |
|crt.|                         |                                         |Camera cu 2 paturi |Camera cu 2 paturi|
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
|    |                         |Camere cu 2 paturi|Apartament cu 2 paturi|                   |                  |
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
| 1. |Coeficientul de confort  |              1,75|                  2,58|               1,00|              0,80|
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
| 2. |Costul mediu pe un pat/zi|             2,660|                 3,922|              1,520|             1,216|
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
| 3. |Sporul de 5%             |             0,133|                 0,196|              0,076|             0,061|
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
| 4. |Tarif pe un pat/zi       |             2,793|                 4,118|              1,596|             1,277|
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
| 5. |Tarif rotunjit           |               2,8|                   4,1|                1,6|               1,3|
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
| 6. |Tarif pe modul de cazare |               5,6|                   8,2|                3,2|               2,6|
+----+-------------------------+------------------+----------------------+-------------------+------------------+
 

5. Calculul veniturilor pe baza costului mediu pe un pat/zi

   Categoria I
   - camere cu 2 paturi: 8.760 de paturi/zi x 2,625 lei/pat/zi              =         23.301,60 lei
   - apartamente cu 2 paturi: 5.840 de paturi/zi x 3,870 lei/pat/zi         =         23.254,88 lei
   Categoria a II-a
   - camere cu 2 paturi: 11.680 de paturi/zi x 1,50 lei/pat/zi              =         17.753,60 lei
   Categoria a III-a
   - camere cu 2 paturi: 5.840 de paturi/zi x 1,20 lei/pat/zi               =          7.101,44 lei

                                               TOTAL VENITURI               =         71.411,52 lei
 
VI. Structura cheltuielilor (care stau la baza stabilirii tarifelor de cazare)

- Date ipotetice -

                                                                                                            - lei -
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|    |                                                                                               | Cheltuieli |
|Nr. |                                    Elemente de cheltuieli                                     | prevazute  |
|crt.|                                                                                               |pentru anul |
|    |                                                                                               |de referinta|
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 1. |Solde lunare - salarii de baza - si alte drepturi banesti de natura salariala cuvenite         |  32.184,45 |
|    |personalului care deserveste spatiile de cazare                                                |            |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 2. |Cheltuieli privind asigurarile sociale, calculate potrivit normelor legale la sumele           |   3.411,25 |
|    |specificate la pct. 1                                                                          |            |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 3. |Cheltuieli privind protectia sociala calculate potrivit normelor legale (in prezent 5%)        |     764,12 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 4. |Valoarea financiara a normei de hrana nr. 6                                                    |      2.729 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 5. |Cheltuieli pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente la constructii, instalatii     |      2.729 |
|    |etc., potrivit instructiunilor in vigoare                                                      |            |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 6. |Cheltuieli pentru uzura mobilierului si cazarmamentului, potrivit instructiunilor in vigoare   |    1.091,6 |
|    |(in prezent O.G. nr. 32/1994, M. 25/1994)                                                      |            |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 7. |Cheltuieli pentru incalzirea localurilor si apei calde menajere1                               | 16.064,526 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 8. |Cheltuieli prilejuite de deplasari, detasari, transferari, transport de persoane si bunuri2    |      2.729 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
| 9. |Cheltuieli pentru asigurarea materialelor de intretinere si curatenie3                         |      2.729 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|10. |Cheltuieli pentru consumul de apa si prestari de servicii canal si salubritate4                |    1.364,5 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|11. |Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica5                                                   |    1.637,4 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|12. |Cheltuieli pentru spalarea lenjeriei de pat si a perdelelor6                                   |    1.091,6 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|13. |Cheltuieli pentru materiale de toaleta7                                                        |      234,6 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|14. |Cheltuieli pentru posta, banca, telefon, radio-tv                                              |      245,6 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|15. |Lucrari de reparatii curente la cladiri si alte mijloace fixe executate in propriu (cota anuala|        700 |
|    |calculata conform normativelor in vigoare)8                                                    |            |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|16. |Costul amortizarii bunurilor de natura activelor fixe (calculat conform prevederilor legale)9  |      1.100 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|17. |Alte cheltuieli, din care:                                                                     |     136,45 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|    |- furnituri si alte cheltuieli de birou                                                        |      81,87 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|    |- carti, reviste, publicatii si abonamente                                                     |      54,58 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|    |- cheltuieli cu protectia muncii                                                               |          0 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|    |- perisabilitati si pierderi in cadrul normelor                                                |          0 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|    |- cheltuieli pentru prelucrarea automata a datelor                                             |          0 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
|    |TOTAL:                                                                                         | 71.078,546 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
 

1Cand se asigura de la reteaua publica locala, costurile sunt cele evidentiate in documentele de plata. Cand incalzirea se realizeaza prin centrale termice proprii sau cu sobe, se vor lua in calcul costurile efective ocazionate de acestea.
2Pentru deplasarile cu mijloace auto proprii, baza de calcul este cea stabilita prin reglementarile in vigoare din cadrul Ministerului Apararii.
3Se stabilesc pe baza consumurilor normate, la pretul de aprovizionare inclusiv TVA.
4Se stabilesc pe baza consumurilor normate, la pretul facturat de furnizori si prestatori de servicii.
5Se stabilesc pe baza consumurilor normate, la pretul facturat de furnizori.
6Se stabilesc pe baza facturilor emise de prestatorii de servicii.
7Se stabilesc pe baza facturilor emise de prestatorii de servicii.
8Se calculeaza potrivit normelor si normativelor interne ale Ministerului Apararii si nu pot fi mai mari decat valoarea amortizarii corespunzatoare unei zile de cazare.
9Se calculeaza potrivit relatiei:
valoarea de amortizare pe o zi = valoarea constructiei actualizata/60 de ani (durata de exploatare) x 365 de zile.

ANEXA Nr. 6
la instructiuni

DREPTURILE SI OBLIGATIILE
persoanelor care folosesc spatiile destinate cazarii, refacerii
capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive
din administrarea Ministerului Apararii

A. Persoanele care folosesc spatiile de cazare din administrarea Ministerului Apararii au urmatoarele drepturi si obligatii:
1. Drepturi:
a) sa primeasca de la camerista sau receptionerul de serviciu spatiul repartizat, in perfecta stare de curatenie si cu dotarile complete, potrivit inventarului si categoriei de clasificare a acestuia;
b) sa foloseasca serviciile, dotarile si instalatiile unitatii de cazare pe toata durata cazarii, fara restrictii sau derogari de la normele de calitate prescrise;
c) sa primeasca raspunsuri justificate si in termen la toate observatiile pe care le fac in legatura cu calitatea dotarilor, instalatiilor si serviciilor, comportamentul personalului de serviciu si al celorlalte persoane cazate;
d) sa primeasca act doveditor - chitanta, nota de plata si alte documente doveditoare - pentru orice suma achitata unitatii de cazare.
2. Obligatii:
a) sa nu introduca in unitatea de cazare, fara aprobarea receptionerului de serviciu, persoane care nu sunt inscrise in registrul de evidenta;
b) sa nu introduca in unitatea de cazare animale, reptile, pasari, insecte, pesti;
c) sa respecte cu strictete ordinea interioara, sa pastreze linistea si sa aiba un comportament decent in relatiile cu personalul de serviciu si cu celelalte persoane cazate;
d) sa nu introduca si sa nu depoziteze in camera materiale si substante explozive, inflamabile, radioactive, chimice, halucinogene sau urat mirositoare;
e) sa nu pastreze in camera produse alimentare usor alterabile;
f) sa foloseasca cu grija, fara a produce stricaciuni, inventarul de camera, instalatiile si dotarile luate in primire, iar la plecarea din camera sa inchida robinetele de apa si gaze si sa stinga luminile;
g) sa foloseasca doar aparatele electrocasnice omologate, in buna stare de functionare, fara improvizatii si numai cu puteri monofazate de maximum 2 kW;
h) sa respecte intocmai regulile de prevenire si stingere a incendiilor;
i) sa nu schimbe aranjamentul mobilierului si obiectelor de inventar din dotarea incaperilor;
j) sa nu pastreze in camera obiecte si lucruri personale voluminoase si sa foloseasca spatiile mobilierului pentru depozitare;
k) sa sesizeze imediat camerista sau receptionerul de serviciu despre defectiunile constatate, in vederea remedierii lor;
l) sa anunte receptionerului de serviciu, pana la ora 12,00, intentia prelungirii sau reducerii perioadei de cazare;
m) sa achite, inainte de a parasi unitatea de cazare, toate cheltuielile pe care i le datoreaza acesteia, potrivit tarifelor, inclusiv contravaloarea pagubelor produse din vina lor, pe durata cazarii, iar in cazul in care suma de plata nu poate fi achitata pe loc sau persoanele in cauza nu recunosc paguba produsa, pentru recuperarea prejudiciului se va actiona in termenele si conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
n) la parasirea temporara a unitatii de cazare, sa predea cheia de la camera la serviciul de receptie, iar la terminarea perioadei de cazare sa anunte camerista sau receptionerul de serviciu si sa le predea inventarul camerei.
B. Persoanele care folosesc amenajarile recreative si sportive din administrarea Ministerului Apararii au drepturile si obligatiile prevazute la lit. A, completate de sefii acestor unitati, la specificul serviciilor prestate.
C. Nerespectarea prezentelor norme de catre persoanele care folosesc spatiile de cazare si amenajarile recreative si sportive va atrage evacuarea imediata a acestora si sesizarea sefilor ierarhici.

NOTA:
-In conformitate cu art. 60 din S.S.M.-1, Instructiuni privind organizarea si desfasurarea activitatii de securitate si sanatate in munca in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.219/2007*), prin grija sefilor unitatilor de cazare si agrement, la intrarea in obiectivele militare, personalului i se face un instructaj minimal in domeniul securitatii si sigurantei in munca, pe care trebuie sa il respecte pe timpul sederii.
-Prin grija sefilor unitatilor de cazare si agrement, drepturile si obligatiile persoanelor care folosesc serviciul acestor unitati se afiseaza in mod vizibil la receptie (intrare).
___________
*)Ordinul ministrului apararii nr. M.219/2007 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

ANEXA Nr. 7*)
la instructiuni
___________
*)Insemnul distinctiv este reprodus in facsimil.

- Model -

INSEMN DISTINCTIV

+--------------------------------------------+
|            MINISTERUL APARARII             |
|                   SIGLA                    |
|                                            |
|                                            |
|               CAMIN MILITAR                |30 cm
|                     DE                     |
|                 GARNIZOANA                 |
|                                            |
|               CATEGORIA ...                |
+--------------------------------------------+
                    40 cm
 

NOTA:
-La cabanele militare, centrele de refacere a capacitatii de munca a personalului armatei si sanatorii se va afisa un insemn distinctiv asemanator celui de mai sus.

ANEXA Nr. 8
la instructiuni

CRITERII
privind repartizarea spatiilor de cazare in centrele de refacere a
capacitatii de munca a personalului armatei, cabanele militare
si sanatoriile Ministerului Apararii

Repartizarea nominala a spatiilor de cazare se face conform punctajului obtinut de catre fiecare persoana care a inaintat raport structurii care are in subordine respectiva locatie, incepand cu cel care cumuleaza cele mai multe puncte, in ordinea descrescatoare a punctajului, astfel:
▪ pentru personalul care nu a beneficiat in anul anterior .............. + 3p
▪ pentru personalul care nu a beneficiat in ultimii 2 ani .............. + 6p
▪ pentru personalul care a beneficiat in anul anterior ................. - 1p
▪ pentru personalul cu functii de conducere ............................ + 1p
▪ pentru fiecare copil aflat legal in intretinere ...................... + 1p
▪ pentru personalul casatorit .......................................... + 1p
▪ pentru personalul din unitatile operationalizate ..................... + 1p
▪ pentru cadrele militare in rezerva si in retragere ................... - 2p
▪ pentru vechime in serviciu de pana la 10 ani inclusiv ................ + 6p
▪ pentru vechime in serviciu de pana la 20 de ani inclusiv ............. + 4p
▪ pentru vechime in serviciu de pana la 30 de ani inclusiv ............. + 2p

ANEXA Nr. 9
la instructiuni

- Model -

REGISTRUL
de evidenta a persoanelor cazate
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+-------------------------+
|    |       |          |            |            |    Nr.     |          |           |  Nr. de  |       |       |        |    |        Semnatura        |
|    |       |Numele si |            |    U.M.    | ordinului  |          |   Seria   |inmatricu-|       |       |        |Nr. +------------+------------+
|Nr. |  Nr.  |prenumele |   Gradul   |     si     |de serviciu |Domiciliul|si nr. B.I.| lare al  |Scopul | Data  |  Data  | de |            |            |
|crt.|camerei|(cu litere|            | garnizoana |   sau al   |          |(C.I.) sau |autoturis-|sosirii|sosirii|plecarii|zile|de predare a|de primire a|
|    |       |de tipar) |            |(institutia)|legitimatiei|          | pasaport  |  mului   |       |       |        |    |inventarului|inventarului|
|    |       |          |            |            |  militare  |          |           |          |       |       |        |    |            |            |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+
| 0  |   1   |    2     |     3      |     4      |     5      |    6     |     7     |    8     |   9   |  10   |   11   | 12 |     13     |     14     |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+
|    |       |          |            |            |            |          |           |          |       |       |        |    |            |            |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+
|    |       |          |            |            |            |          |           |          |       |       |        |    |            |            |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+
|    |       |          |            |            |            |          |           |          |       |       |        |    |            |            |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+
|    |       |          |            |            |            |          |           |          |       |       |        |    |            |            |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+
|    |       |          |            |            |            |          |           |          |       |       |        |    |            |            |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+
|    |       |          |            |            |            |          |           |          |       |       |        |    |            |            |
+----+-------+----------+------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+----+------------+------------+